Quy định - Nội quy trả lời (comment) trên diễn đàn

Discussion in 'NỘI QUY - HƯỚNG DẪN - THÔNG BÁO - GÓP Ý' started by admin, Nov 1, 2016.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Để diễn đàn phát triển lớn mạnh, hạn chế việc spam đặt link không tự nhiên, BQT chúng tôi xin thông báo về vấn đền comment bài viết trên diễn đàn.

    Tất cả các comment trên diễn đàn đều phải có ý nghĩa để đóng ý kiến thành thực, xây dựng văn hóa comment lành mạnh. Các trường hợp comment như: "cảm ơn đã chia sẻ" , "cảm ơn" và các từ liên quan đều bị nhắc nhở, nếu vi phạm sẽ band ních vĩnh viễn. Các bạn lưu ý trong quá trình comment để tránh khỏi những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
     

Share This Page